دوره های موسسه علم پژوهان به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.

دوره های موسسه علم پژوهان به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.

دوره های حضوری علم پژوهان

دوره های حضوری موسسه علم پژوهان در شهر اصفهان برگزار می شود. خانواده هایی که تمایل دارند فرزندشان به صورت حضوری در دوره ها شرکت کند و از نزدیک با امکانات و موسسه آشنا شوند، می توانند در دوره های حضوری ثبت نام کنند.
آموزش حضوری این مزیت را دارد که فرزندمان در محیط قرار می گیرد و باعث بالا رفتن کیفیت آموزش و یادگیری می شود و اشتیاق او را برای حضور در جمع و یادگیری بیشتر می کند. 
پشتیبانی دوره و ارتباط با مربی از طریق گروه در یکی از پیام رسان ها انجام می شود. 

دوره های آنلاین علم پژوهان

دوره های آنلاین موسسه علم پژوهان از طریق وبسایت کلاسینار برگزار می شود. بعد از ثبت نام در دوره مورد نظر، لینک کلاس از طریق واتساپ برای شما ارسال می شود و می توانید در ساعت مشخص شده برای دوره، وارد کلاس بشوید. پشتیبانی دوره و ارتباط با مربی از طریق گروه در یکی از پیام رسان ها انجام می شود. دوره های حضوری موسسه علم پژوهان در شهر اصفهان برگزار می شود. خانواده هایی که تمایل دارند فرزندشان به صورت حضوری در دوره ها شرکت کند و از نزدیک با امکانات و موسسه آشنا شوند، می توانند در دوره های حضوری ثبت نام کنند.
آموزش حضوری این مزیت را دارد که فرزندمان در محیط قرار می گیرد و باعث بالا رفتن کیفیت آموزش و یادگیری می شود و اشتیاق او را برای حضور در جمع و یادگیری بیشتر می کند. 
پشتیبانی دوره و ارتباط با مربی از طریق گروه در یکی از پیام رسان ها انجام می شود. 

دوره های حضوری علم پژوهان

دوره های آنلاین موسسه علم پژوهان از طریق وبسایت کلاسینار برگزار می شود. بعد از ثبت نام در دوره مورد نظر، لینک کلاس از طریق واتساپ برای شما ارسال می شود و می توانید در ساعت مشخص شده برای دوره، وارد کلاس بشوید. پشتیبانی دوره و ارتباط با مربی از طریق گروه در یکی از پیام رسان ها انجام می شود. 

دوره های آنلاین علم پژوهان